Contact

Current Location :Contact

Jinyun Baolite Machinery Manufacturing CO., LTD

  Add:No.58.Juxian Road,Huzhen Industrial Zone.Jinyun,Zhejaing,China

  Tel:+86-578-3556310 | +86-578-3559819

  Fax:+86-578-3553903

  Mail:

  Web:www.baolitech.com